Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Ekologie a udržitelnost patří mezi nejdůležitější témata současnosti a i u nás v M.A.V.E. ji bereme vážně.
Jedním z efektivních způsobů je správná recyklace elektrozařízení a baterií. Tyto předměty, ač se na první pohled mohou zdát jako běžný odpad, skrývají v sobě cenné materiály, které je možné znovu využít. Zároveň obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí. Jak tedy postupovat, aby se vaše staré zařízení nebo baterie staly zdrojem, nikoli zátěží?

Důležitost zpětného odběru

Každý spotřebitel hraje nezastupitelnou roli v procesu recyklace. Volba, co udělat se starým elektrozařízením nebo baterií, může mít přímý dopad na životní prostředí.

Je důležité si uvědomit, že tyto předměty nepatří do běžného komunálního odpadu. Správným směřováním těchto produktů do sběrných míst a míst zpětného odběru je prvním krokem k jejich opětovnému využití nebo recyklaci.

Jak poznat recyklovatelné elektrozařízení a baterie

Poznávací znamení, že elektrozařízení nebo baterie nepatří do komunálního odpadu, je jasně označeno symboly. Tyto symboly najdete na samotném produktu, jeho obalu, v návodu k použití, či v záručním listu. Díky těmto značkám můžete snadno rozhodnout o správném postupu při likvidaci.

Proč je recyklace nezbytná?

Elektrozařízení a baterie obsahují řadu recyklovatelných kovů – od zinku a železa přes mangan po nikl. Zároveň v nich často můžeme nálezt i látky extrémně škodlivé pro naše zdraví a životní prostředí, jako jsou rtuť nebo olovo. Některé baterie jsou specificky označeny symboly chemických prvků, které obsahují, což usnadňuje jejich identifikaci a následnou recyklaci.

Význam zpětného odběru pro životní prostředí

Odevzdáním starých elektrozařízení a baterií na místa určená k jejich zpětnému odběru přispíváme k ochraně primárních zdrojů surovin. Současně tak chráníme životní prostředí před potenciálně škodlivým nakládáním s těmito materiály. Recyklací nejen šetříme zdroje, ale také snižujeme množství odpadu, které by jinak mohlo zatěžovat naši planetu.

Jak a kam lze zařízení a baterie vrátit:

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, jejichž seznam je na stránkách MŽP ČR
  • v místě prodeje v sídle provozovny, M.A.V.E. s.r.o. Bořetice 9, 691 08 Bořetice
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Správné odložení

Alkalické

Alkalické, Alkaline,
AlMn

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

 

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,
rtuťové, stříbrné,
zinkovzduchové

Různé

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty,
Power Cell

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače,
přenosná rádia, otevírání vrat

Místo zpětného odběru

Lithiové

Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion

Různé

Laptopy, mobilní telefony, digitální
kamery, mp3 přehrávače

Místo zpětného odběru

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Různé

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Nikl-

metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Různé

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V,
12V

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
vodní skútry

Místo zpětného odběru

Olověné

Autobaterie

6V, 12V

Automobily

Místo zpětného odběru

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Různé

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Různé

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru