Ušní známky pro ovce a kozy

Úvod / Ušní známky / Ovce a kozy

Ušní známka se skládá ze dvou částí (část s hrotem = samec, část s dírou = samice).

Ušní známky se navěšují do ucha do jedné třetiny od kořene ušního boltce mezi kožní řasy (citace vyhlášky). Samčí díl (s hrotem) musí být vždy umístěn vně ucha, samičí díl (s otvorem) uvnitř ucha. Nejvhodnější je aplikace co nejdříve po narození, která zabraňuje zdravotním problémům.

Ušní známky nelze objednat telefonicky, ale pouze písemně, a to přes Českomoravskou společnost chovatelů, a.s. v Hradištku na tiskopisu k tomu určeném, obsahujícím čitelně vyplněné všechny požadované údaje (úplné jméno chovatele, adresa chovatele, popř. jiná doručovací adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail, číslo hospodářství), a to:

e-mailem (znamky@cmsch.cz),

faxem (257 896 491),

poštou (Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Ušní známky pro ovce a kozy, Benešovská 123, Hradištko 252 09),

nebo objednávku uskutečněte přes portál farmáře (internetovou aplikaci Ministerstva zemědělství ČR mohou využívat registrovaní uživatelé portálu eAGRI po přihlášení do privátní zóny portálu mimo jiné také k on-line objednávání ušních známek)

Aktuální tiskopisy naleznete na stránkách Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. www.cmsch.czTiskopisy, dokumenty – Označování ovcí a koz, kde naleznete všechny potřebné tiskopisy. Je to rozdělené na ovce, kozy, nové známky, duplikáty. Soubory jsou ve Wordu, takže je můžete stáhnout do počítače, elektronicky vyplnit a jako přílohu zaslat e-mailem.

Typy ušních známek

Typ A

– malá plastová ušní známka s plastovým hrotem (čtvereček s vykousnutými rožky)
– rozměr cca 30×30 mm
– k navěšení se používají kleště MKII s plným hrotem

Typ B

– malá plastová ušní známka pásková dělená
– rozměr cca 40×10 mm
– k navěšení se používají kleště na ušní známky dělené (bezhrotové)

Typ C

– velká plastová ušní známka s kovovým hrotem (tvarem podobná skotu, ale menší)
– rozměr cca 40×53 mm
– k navěšení se používají kleště MKII s dutým hrotem

Známky jsou dostupné v barvách: oranžová, žlutá, modrá, bílá, fialová, červená, zelená.

Standardně jsou dodávány známky v barevné kombinaci:

beránek – oranžová, jehnička – žlutá
kozlík – modrá, kozička – bílá

Doplňkové barvy:

pro ovce: modrá, bílá, fialová, červená, zelená
pro kozy: oranžová, žlutá, fialová, červená, zelená

Pokud chcete jinou barevnou kombinaci, vyberte si z nabídky doplňkových barev a zvolenou barvu uveďte do poznámky v objednávce. Pro každou barvu zvolenou z nabídky doplňkových barev použijte zvláštní tiskopis.

Nové ušní známky

= známky pro prvotní označení = jehňata a dosud neoznačení zvířata

Vyhláška nařizuje označit

minimálně jednou ušní známkou bez popisového pole všechna zvířata určená k porážce do 12 měsíců stáří, která nejsou určena k obchodování ani k vývozu (zvířata jateční – A1, B1, C1).

Zvířata určená k obchodování nebo k vývozu a zvířata starší 12 měsíců musí být označena dvěma ušními známkami (zvířata chovná – A2, B2, C2, C-CP, C-A).

Pro prvotní označení lze použít všechny popsané typy ušních známek, avšak vhodnější je používat známky menších velikostí (typ A, B). Známky s popisovým polem = CP nelze pro prvotní označení použít samostatně, ale pouze v kombinaci s velkou ušní známkou bez popisového pole typu C.

U žádostí objednávek ušních známek ovcí žádáme chovatele, kteří chovají Romanovské ovce, aby toto plemeno uvedli do poznámky na objednávce (možnost navýšení limitu výroby ušních známek).

Duplikáty

= v případě, že již označené zvíře známku ztratí je nutné mu objednat DUPLIKÁT ušní známky

Povinnost požádat o duplikát ukládá vyhláška chovateli v případě doplnění povinného označení dvěma ušními známkami zvířatům starším 12 měsíců a také pokud se chystá obchodovat se zvířaty, která při narození označil pouze jednou ušní známkou. Nárok na duplikát vzniká chovateli v případě ztráty, zničení nebo z důvodu neplatnosti nebo nedovolené úpravy ušní známky. Duplikát může být vystaven pouze zvířatům zapsaným v ústřední evidenci na hospodářství žadatele.

Při objednání duplikátů ušních známek ovcí a koz bude provedena kontrola s výpisem stavu zvířat v ústřední evidenci. Chovateli žádajícímu o duplikát na zvíře, které není zapsáno na jeho hospodářství do ústřední evidence, nemůže být duplikát vyroben.

Uveďte 5-ti místné číslo zvířete včetně kódu země a kodexu (např. CZ 08200 072).

Kodex u beránků / kozlíků začíná číslem „0“, kodex u jehniček / koziček začíná číslem „9“.

Jednotlivým zvířatům lze objednat jednu známku (včetně typů CP) nebo dvě známky stejného typu (mimo typ CP), popř. kombinaci jedné známky bez popisového pole (A, B, C) a jedné známky s popisovým polem (CP).

V objednávce vždy uvádějte kolik známek (uší) objednáváte, pokud tento údaj nebude uveden bude známka pořízena pouze do jednoho ucha.

Kleště

Kleště MKII (kleště s možností výměny různých typů hrotů).

  • s plným hrotem = typ A
  • s dutým hrotem = typ C
  • dělené (kleště bezhrotové) = typ B

Ceník

Nové známky, dotované – prvotní evidence, objednávka přes ČMSCH.

 

Typ A 3,- Kč bez 21% DPH 3,60 Kč vč. 21% DPH
Typ B 3,- Kč bez 21% DPH 3,60 Kč vč. 21% DPH
Typ C 3,- Kč bez 21% DPH 3,60 Kč vč. 21% DPH

Známky bez popisu, nedotované

 

Typ A 10,- Kč bez 21% DPH 12,10 Kč vč. 21% DPH
Typ B 11,50- Kč bez 21% DPH 13,80 Kč vč. 21% DPH
Typ C 11,50- Kč bez 21% DPH 13,80 Kč vč. 21% DPH

Duplikáty

 

Typ A 12,- Kč bez 21% DPH 14,40 Kč vč. 21% DPH
Typ B 13,50 Kč bez 21% DPH 16,20 Kč vč. 21% DPH
Typ C 13,50 Kč bez 21% DPH 16,20 Kč vč. 21% DPH

Kleště

 

MKII s plným hrotem 600,- Kč bez 21% DPH 726,- Kč vč. 21% DPH
MKII s dutým hrotem 600,- Kč bez 21% DPH 726,- Kč vč. 21% DPH
Kleště na ušní známky dělené 350,- Kč bez 21% DPH 423,50 Kč vč. 21% DPH